WordPress

[:nl]WordPress software maakt gebruikt van thema’s welke ik grote mate de vormgeving van je website of webshop bepalen. Deze thema’s zijn gratis te downloaden op het internet, echter zit je dan wel vast aan bepaalde standaarden. ED Your Service werkt hoofdzakelijk met premium thema’s, zodat het thema helemaal naar wens kan worden ingericht en vanwege de betrouwbaarheid.

Plug-ins
WordPress is niet alleen onder gebruikers populair, maar ook hackers richten zich steeds vaker op WordPress. Om kwaadwillenden buiten de deur te houden is het erg belangrijk om de veiligheid van uw WordPress omgeving goed te verzorgen. Dit begint al met de eigen gebruikersgegevens en de bijbehorende wachtwoorden. Zorg voor een niet eenvoudig te raden wachtwoord. Daarnaast kunnen beveiligingslekken ontstaan in de WordPress installatie of plug-ins die niet up-to-date zijn. Het uitvoeren van updates zorgt er daarom voor dat reeds bekende beveiligingslekken worden gedicht.[:en]WordPress software uses themes that I determine the design of your website or webshop to a large extent. These themes can be downloaded for free on the internet, but you are bound to certain standards. ED Your Service mainly works with premium themes, so that the theme can be arranged as desired and because of the reliability.

Plug-ins
WordPress is not only popular among users, but hackers are also increasingly focusing on WordPress. To keep malicious people out of the door, it is very important to take good care of the security of your WordPress environment. This already starts with its own user data and the associated passwords. Provide a password that is not easy to guess. In addition, vulnerabilities can arise in the WordPress installation or plug-ins that are not up-to-date. The execution of updates therefore ensures that already known security leaks are closed.[:]