Wanneer de bezoekers te lang moeten wachten voordat een website word geladen, kunnen deze bezoekers sneller afhaken en naar een andere website gaan. De grootste ergernis voor bezoekers is een trage website of webshop. Website optimaliseren is ook voor Google belangrijk, omdat deze zoekmachine kijkt naar de laadsnelheid en de inhoud van de website om dan te bepalen hoe hoog een website in de zoekresultaten mag komen te staan.

Zelf je website testen
Via de website GTmetrix kan je zelf kijken wat de prestatie is van je website of webshop. De A score is het hoogste wat je kan behalen. Na de test krijg je een mooie rapportage over de werking van je website of webshop met daarbij de verbeterpunten.

De meest voorkomende verbeteringen zijn:

  • Plaatjes (afbeeldingen) verkleinen.
  • Betere hosting met snelle webservers.
  • De codes van je website optimaliseren.
  • Het geheugen verbeteren. Zorgen dat de indeling van je pagina’s niet elke keer naar de database van je website moet.
    Scripts zonder toegevoegde waarde vermijden.

Naast het optimaliseren van je pagina’s, artikelen of plaatjes is het verstandig om wekelijks zaken aan te passen, zodat de website niet statisch blijft, maar dynamisch wordt.