[:nl]

Wij kunnen een responsive website voor je maken met een uniek ontwerp. Een Responsive website past zichzelf automatisch aan je computer, laptop, mobiel en ipad. Je website is dus bij iedere bezoeker perfect in beeld, en Google houdt heel erg van responsive websites.

Wij kunnen je website in onder andere WordPress maken, zodat je deze eventueel zelf deze kan aanpassen of veranderen. De gemaakte WordPress websites worden meestal goed opgenomen in Google, zodat je goede kans maakt dat je website straks goed gevonden wordt.

WordPress websites
Sinds 2011 zijn wij specialist in WordPress webdesign. De website zelf makkelijk onderhouden en ook uitbreiden. Zelf teksten wijzigen, foto’s toevoegen, producten toevoegen of een nieuwsbericht aanmaken.

Responsive
Je website wordt responsive door ons opgeleverd. Ongeveer 65 procent van je bezoekers gebruiken tegenwoordig een tablet of een mobiel en dit worden er alleen maar meer. Een responsive site die goed toont op alle schermen en makkelijk is te gebruiken is de sleutel tot een succesvolle website.

Pakket prijzen
Wij hebben een aantal pakketten samengesteld waarmee je een indruk kunt krijgen van wat je kunt verwachten tegen welke prijs. Je wensen kunnen uiteraard afwijken van de mogelijkheden die in één pakket worden geboden maar dit is geen probleem want wij kunnen altijd een prijsopgaaf voor u op maat verzorgen.[:en]

We can create a responsive website for you with a unique design. A Responsive website automatically adjusts itself to your computer, laptop, mobile and ipad. Your website is therefore perfectly in view at every visitor, and Google really loves responsive websites.

We can make your website in WordPress, for example, so that you can modify or change it yourself. The WordPress websites that are made are usually well recorded in Google, so that you have a good chance that your website will be found well.

WordPress websites
Since 2011 we have been a specialist in WordPress web design. The website itself easily maintained and also expand. Change texts yourself, add photos, add products or create a news item.

Responsive
Your website will be delivered responsive by us. Approximately 65 percent of your visitors use a tablet or a mobile nowadays, and they just get more. A responsive site that shows well on all screens and is easy to use is the key to a successful website.

Package prices
We have compiled a number of packages with which you can get an impression of what you can expect at what price. Your wishes can of course differ from the possibilities offered in one package, but this is not a problem because we can always provide you with a quotation for you.[:]